Рейтинг@Mail.ru
Menu
Завантажити картинки на телефон безкоштовно.
Заставки для телефону, аватарки.
(Вирізати з фотографії)

Роза `Гренд Могул` Яхта `Алиса` Лесное озеро Музей `Пирогово` Белочка
Виберіть рубрику (тему)

Програмування

Програмування на Паскалі


Проста обчислювальна програма 

Структура програми, заголовок, розділ описування змінних, типи даних, арифметичні операції над даними, процедури введення даних, процедури виведення даних, операторні дужки.


Дата: 2007-09-22   Автор: Admin

Умовні оператори 

Умовні оператори, оператор ІF, простий, складений, вкладений оператор, оператор вибору CASE, змінні перелічувального типу, ІF, ELSE, THEN, CASE, OF, список.


Дата: 2007-09-29   Автор: Admin

Оператори циклу 

Оператори циклу, цикл з параметром (лічильником) FOR .. TO/DOWNTO .. DO, цикл з передумовою WHІLE .. DO, цикл з постумовою REPEAT .. UNTІL.


Дата: 2007-10-06   Автор: Admin

Робота з двовимірними масивами 

Оператори циклу, масив, одномірний масив (вектор), двовимірний масив (матричний), тривимірний масив, вкладені цикли, структура даних, структуровані дані, індекс.


Дата: 2007-10-13   Автор: Admin

Сортування масивів 

Сортування масивів, за допомогою вставки, за допомогою включення, за допомогою вибору, за допомогою виділення, за допомогою обміну, бульбашкове сортування, прямий метод, простий, покращений, ускладнений методи сортування.


Дата: 2007-10-20   Автор: Admin

Функції користувача 

Процедури, функції користувача, рекурсія, ідентифікатори, параметри, оператори, внутрішні, вкладені блоки, процедурні змінні.


Дата: 2007-10-27   Автор: Admin

Розробка процедури користувача 

Процедури, функції користувача, рекурсія, ідентифікатори, параметри, оператори, внутрішні, вкладені блоки, процедурні змінні, паскаль, розробка процедури користувача.


Дата: 2007-11-03   Автор: Admin

Структурований тип - множина 

Структурований тип, множина, тип множини, перелічувальний тип, оператор надання, операції над множинами, переріз, об'єднання, різниця, порівняння.


Дата: 2007-11-10   Автор: Admin

Робота з текстовим файлом 

Робота з текстовим файлом, структуровані дані, рядок, конкатенації, склеювання рядків, порівняння рядків, рядок як масив, елемент масиву, індекс, елемент текстового файлу, символ ознаки кінця рядка, буфер введення/виведення, відкритий файл.


Дата: 2007-11-17   Автор: Admin

Робота зі структурованим файлом 

Структурований файл, запис, ідентифікатор типу, ідентифікатор поля, тип поля, ідентифікатор ознаки, елемент масиву, типізований файл, показівник поточного запису, мітка кінця файлу.


Дата: 2007-11-24   Автор: Admin

Показівники 

Динамічні структури, динамічні змінні, тип показівник, ідентифікатор, базовий тип, вбудовані засоби, надання значення змінній-показівнику, ідентифікатор змінної, показівник, ідентифікатор процедури, функції, показівник на точку входу, сегмент, зміщення, порівняння показівників, визволення динамічної змінної, блочне визволення пам'яті, структури, побудовані на базі показівників, масив показівників на дані одного типу, лінійний та циклічний однозв'язаний список, стек типу FILO, черга типу FIFO, двозв'язний список, двійкові дерева, pointer, NIL.


Дата: 2007-12-01   Автор: Admin

Зовнішній модуль 

Зовнішній модуль, модуль, підключення модулів до програми, непряме використання модулів, перехресні посилання на модулі, правила розподілення програми на модулі, порядок компіляції.


Дата: 2007-12-08   Автор: Admin

Об'єктне програмування 

Об'єктне програмування, інкапсуляцією, наслідування, поліморфізм, віртуальним метод, конструктор, деструктор, об'єкт, змінна, екземпляр.


Дата: 2007-12-15   Автор: Admin

Курсова робота - гра ‘Тетріс’, ‘Tetris’ 

Постановка задачі, метод розв'язку задачі, опис алгоритму, опис програми, опис головних структур та змінних програми, опис головних процедур та функцій, опис інтерфейсу, лістинг програми.


Дата: 2007-12-22   Автор: Admin

Програмування на C і C++


Програми з найпростішою структурою 

Оволодіння методами роботи в середовищі Турбо С та С++ та ознайомлення з основними принципами програмування на С


Дата: 2008-02-23   Автор: Admin

Використання керуючих конструкцій 

Отримання навичок роботи з основними керуючими конструкціями С


Дата: 2008-03-01   Автор: Admin

Використання функцій 

Оволодіння практичними навичками у використанні функцій


Дата: 2008-03-08   Автор: Admin

Масиви та вказівники, доступ до елементів масиву через індексні вирази 

Оволодіння навичками використання індексних виразів та вказівників при роботі з багатовимірними масивами та виведення на екран елементів псевдографіки у текстовому режимі


Дата: 2008-03-15   Автор: Admin

Масиви та вказівники, доступ до елементів масиву через індексні вказівники й динамічне виділення пам'яті 

Оволодіння навичками використання індексних виразів та вказівників при роботі з багатовимірними масивами та виведення на екран елементів псевдографіки у текстовому режимі


Дата: 2008-03-22   Автор: Admin

Обробка символьної інформації 

Оволодіти методами та функціями обробки символьної інформації


Дата: 2008-03-29   Автор: Admin


Випадковий анекдот

Іде лекція по математиці, в аудиторії лектор й 3 студенти. Раптово встають 5 чоловік й ідуть. Лектор:
- От зараз прийдуть ще двоє, і взагалі нікого не залишиться.
Дата: 22-07-2004   Автор: Admin   Підрубрика: Лекції