Home|Програмування|Шпалери|Анекдоти|Форум рос|укр|анг  
 
Паскаль (14)
Проста обчислювальна програма
Умовні оператори
Оператори циклу
Робота з двовимірними масивами
Сортування масивів
Функції користувача
Розробка процедури користувача
Структурований тип - множина
Робота з текстовим файлом
Робота зі структурованим файлом
Показівники
Зовнішній модуль
Об'єктне програмування
Курсова робота - гра 'Тетріс'
Си, C++ (6)
 
 
 
Шпалери для робочого столу, 1024х768Проста обчислювальна програма

Структура програми, заголовок, розділ описування змінних, типи даних, арифметичні операції над даними, процедури введення даних, процедури виведення даних, операторні дужки

Умовні оператори

Умовні оператори, оператор ІF, простий, складений, вкладений оператор, оператор вибору CASE, змінні перелічувального типу, ІF, ELSE, THEN, CASE, OF, список

Оператори циклу

Оператори циклу, цикл з параметром (лічильником) FOR .. TO/DOWNTO .. DO, цикл з передумовою WHІLE .. DO, цикл з постумовою REPEAT .. UNTІL

Робота з двовимірними масивами

Оператори циклу, масив, одномірний масив (вектор), двовимірний масив (матричний), тривимірний масив, вкладені цикли, структура даних, структуровані дані, індекс

Сортування масивів

Сортування масивів, за допомогою вставки, за допомогою включення, за допомогою вибору, за допомогою виділення, за допомогою обміну, бульбашкове сортування, прямий метод, простий, покращений, ускладнений методи сортування

Функції користувача

Процедури, функції користувача, рекурсія, ідентифікатори, параметри, оператори, внутрішні, вкладені блоки, процедурні змінні

Розробка процедури користувача

Процедури, функції користувача, рекурсія, ідентифікатори, параметри, оператори, внутрішні, вкладені блоки, процедурні змінні, паскаль, розробка процедури користувача

Структурований тип - множина

Структурований тип, множина, тип множини, перелічувальний тип, оператор надання, операції над множинами, переріз, об'єднання, різниця, порівняння

Робота з текстовим файлом

Робота з текстовим файлом, структуровані дані, рядок, конкатенації, склеювання рядків, порівняння рядків, рядок як масив, елемент масиву, індекс, елемент текстового файлу, символ ознаки кінця рядка, буфер введення/виведення, відкритий файл

Робота зі структурованим файлом

Структурований файл, запис, ідентифікатор типу, ідентифікатор поля, тип поля, ідентифікатор ознаки, елемент масиву, типізований файл, показівник поточного запису, мітка кінця файлу

Показівники

Динамічні структури, динамічні змінні, тип показівник, ідентифікатор, базовий тип, вбудовані засоби, надання значення змінній-показівнику, ідентифікатор змінної, показівник, ідентифікатор процедури, функції, показівник на точку входу, сегмент, зміщення, порівняння показівників, визволення динамічної змінної, блочне визволення пам'яті, структури, побудовані на базі показівників, масив показівників на дані одного типу, лінійний та циклічний однозв'язаний список, стек типу FILO, черга типу FIFO, двозв'язний список, двійкові дерева, pointer, NIL

Зовнішній модуль

Зовнішній модуль, модуль, підключення модулів до програми, непряме використання модулів, перехресні посилання на модулі, правила розподілення програми на модулі, порядок компіляції

Об'єктне програмування

Об'єктне програмування, інкапсуляцією, наслідування, поліморфізм, віртуальним метод, конструктор, деструктор, об'єкт, змінна, екземпляр

Курсова робота - гра 'Тетріс'

Постановка задачі, метод розв'язку задачі, опис алгоритму, опис програми, опис головних структур та змінних програми, опис головних процедур та функцій, опис інтерфейсу, лістинг програми


 
Copyright © 2003  Наталія  All right reserved.
Сторінка згенерована за 0.013 секунд. Запитів: 3.